top of page

הוראה מתקנת

תחום חינוכי/טיפולי שמטרתו טיפול בלקויות למידה או קשיי למידה, בעזרת הוראה פרטנית המותאמת לצרכיו הייחודיים של הלומד. אופי לקויות הלמידה, היכולות התקינות של הלומד ומצבו הרגשי הם שמכוונים את בניית תכנית ההוראה המתקנת ואת השינויים המתבצעים במהלכה, כדי שהלומד יפיק ממנה את התועלת המירבית.

עיקרון נוסף בהוראה המתקנת הוא שימוש בלמידה פעילה ורב-חושית - הלומד לוקח חלק פעיל בשיעור ומערב את חושיו השונים בתהליך הלמידה כדי לייעל את הפנמת החומר הנלמד.

 

הוראה מתקנת ניתנת בכל תחומי הלמידה:

הוראה מתקנת בשפה – במקרה של לקות שפה.

הוראה מתקנת בקריאה ובהבנת הנקרא – במקרים של קשיי קריאה או דיסלקציה וקשיים ספציפיים בהבנת הנקרא.

הוראה מתקנת בכתיבה – במקרה של קשיי כתיבה או דיסגרפיה.

הוראה מתקנת בחשבון – במקרה של קשיים בתחום החשבון או המתמטיקה, החל מצמצום פערי ידע הנובעים מקשיים קלים, וכלה בהוראה מתקנת המותאמת למצב של דיסקלקוליה.

הקניית אסטרטגיות למידה - תחום רחב שמטרתו להפוך את הלמידה ליעילה ואת התלמיד ללומד עצמאי. תלמידים בעלי לקויות למידה או הפרעות קשב מתקשים לרכוש אסטרטגיות למידה בצורה עצמאית, ולכן זהו תחום חשוב ביותר בהוראה המתקנת. בתהליך הלמידה מוקנות אסטרטגיות למידה מותאמות ללומד בכל תחומי הלימוד, כמו גם אסטרטגיות המיועדות לעקוף את הקשיים הנובעים מהפרעות קשב ומקשיים בתפקודים הניהוליים.   

  • הוראה מתקנת מקצועית ניתנת על-ידי מורה להוראה מתקנת המומחית בהקניית קריאה וחשבון לילדים עם לקות למידה, וכן בהקניית אסטרטגיות למידה.

bottom of page